Doplnenie osvetlenia

V ďašom kroku sú navrhnuté svietidlá a atmosféra zapadajúceho slnka.