Ochrana osobných údajov

19.04.2022 16:48
Zásady používania súborov cookies Čo sú súbory cookies? Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača alebo mobilu za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Táto stránka popisuje aké...
19.04.2022 16:50
Zásady spracúvanie osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR Účelom týchto zásad je preukázať, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných...
19.04.2022 16:51
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov   Účelom týchto zásad je preukázať, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov(ďalej len „nový zákon ZOOÚ“) a Nariadením...