na sivej stene za pultom je nezverejňované logo firmy v bielo čiernej farby

Spustiť prezentáciu