východná strana kde bude nový vchod a severná strana so starým vchodom

Spustiť prezentáciu