Návrh predsiene, kde hlavnou požiadavkou bolo ponechať trofeje

Spustiť prezentáciu