S požiadavkou zachovania stoličiek v návrhu, bolo základom pre vymenenie nábytku za biely.

Spustiť prezentáciu